• Direct contact? info@arbopro.nl

Werkgevers
informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing.

Projecten

Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn.

Preventie

Wij denken graag met u mee over de vraag hoe u gezondheidsklachten en daarmee verzuim van uw medewerkers kunt voorkomen. De omstandigheden waaronder het werk plaatsvindt is zeer bepalend voor de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Verzuimbegeleiding

Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een Arbo verpleegkundige (praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben.

Informatie voor werkgevers

Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Buiten de core-business verzuimbegeleiding is ArboPro tevens uw partner in overige arbo-gerelateerde vraagstukken. Mede is samenwerking met diverse discipline’s zoals veiligheidskundige, arbeidshygieniste en arbeids & organisatie deskundige bieden wij u professionele ondersteuning.

ArboPro is een gecertificeerde arbodienst. Bedrijven welke een overeenkomst hebben afgesloten met ArboPro vallen automatisch onder de vangnetregeling arbodienstverlening. Instemming OR ofwel personeelsvertegenwoordiging is derhalve niet nodig.

Interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met ArboPro. Tel. 045 571 00 77

 • Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn. In overleg met u wordt uw vraag gedefinieerd, gespecificeerd en vertaald naar een projectplan met duidelijk gestelde doelen en resultaten

 • Onderstaande keuringen kunnen wij uitvoeren:
  Rijbewijskeuring B/C/D/E, longfunctiekeuring, kraanmachinistenkeuring, audiometrie, asbestkeuring en ademluchtmaskerkeuring.

  De meeste keuringen voeren wij uit op onze hoofdlocatie in Kerkrade. Afhankelijk van het aantal keuringen is het ook mogelijk om keuringen op locatie bij werkgevers uit te voeren. Ook voeren wij diverse healthchecks uit.

  Klik hier voor meer informatie.

 • Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een Arbo verpleegkundige (praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben. In samenspraak met u als werkgever zetten wij de nodige acties in, gebaseerd op de wettelijke verplichte actiepunten van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij maken gebruik van een beproefd online-verzuimprogramma waarin ook u als werkgever kunt meewerken. Het programma is volledig ‘Poortwachterproof’ en wordt telkens aangepast aan de actuele wetgeving. Door gebruik te maken van deze applicatie bent u verlost van overbodig papierwerk en zijn uw dossiers optimaal beschermd en geborgd.

  Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.

 • Procedures ziekmelden contract via:

  • Aegon:

  Een ziek- en/of herstelmelding bij Aegon doet u binnen twee werkdagen na de eerste ziektedag. Daarnaast dient u ook de ziekmelding bij uw arbodienst te melden.

  Via onderstaande link kunt u inloggen in het portaal van Aegon; https://login.verzuimsignaal.nl/login.php.

  Heeft u vragen over uw ziekmelding of heeft u hulp nodig neemt u dan contact op met Aegon via telefoonnummer: 088-3440053 (optie 2 in het menu).

  Of kijkt u naar het instructiefilmpje via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=3HzNp1wz6lI&feature=youtu.be

  • Amersfoortse:

  Een ziek- en/of herstelmelding bij de Amersfoortse doet u binnen twee werkdagen na de eerste ziektedag. De melding geeft u door via de link van Mijn Amersfoortse:

  https://www.amersfoortse.nl/inloggen

  Kies hier voor de optie inloggen werkgeversportaal. Bij problemen met het inloggen kunt u contact opnemen met de Amersfoortse: telefonisch via 033-4642855 of per e-mail sd.intermediair@amersfoortse.nl

  Via onderstaande link ontvangt u een instructiefilmpje hoe u een ziek- en/of herstelmelding moet doen

  https://www.amersfoortse.nl/werkgever/ziek-en-hersteld-melden-medewerkers

  • Allianz:

  Een ziek- en/of herstelmelding bij Allianz Doet u binnen 48 uur via de volgende link; https://inkomenportaal.allianz.nl/?url=login.php. Bij ziekte op zater,- zon- en feestdagen moet deze op de eerst volgende werkdag worden gemeld.

  Heeft u problemen met inloggen, neemt u dan contact op met de ICT-Servicedesk van Allianz op telefoonnummer 088-577 1600.

  Naast de melding bij Allianz moet u de ziekmelding ook doorgeven aan uw arbodienstverlener.

  • Goudse:

  Een ziekmelding bij de Goudse doet u altijd op de eerste ziektedag bij zowel maatschappij als bij de Arbodienstverlener. De ziekmelding kan via het online portaal van de Goudse: https://gids.goudse.nl/aselectserver/server?request=login1&rid=R8787BA8C14CF57AB9C47DED499E737E62E7FBFEB&a-select-server=gids.goudse.nl

  Ervaart u problemen met de online omgeving neemt u dan contact op met de Goudse. Dit kan telefonisch via 0182-544891 of per e-mail inkomen@goudse.com

  • Nationale Nederlanden:

  Een ziekmelding bij Nationale Nederlanden doet u online via Meldverzuim: https://mijn.nn.nl/loginPage.jsp

  Nationale Nederlanden maakt wel onderscheid in het doen van ziekmelding wanneer er arbodienstverlening is meeverzekerd.

  – Wanneer dit het geval is moet de werknemer binnen 2 werkdagen de ziekmelding doen via Meldverzuim. De ziekmelding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Arbodienst.

  – Heeft relatie geen Arbodienstverlening meeverzekerd, dan moet relatie de ziekmelding tijdig melden bij zijn arbodienst en binnen 2 weken bij NN via meldverzuim.

  • Oud Delta Lloyd:

  Zie ziekmelding via Nationale Nederlanden

 • Wij denken graag met u mee over de vraag hoe u gezondheidsklachten en daarmee verzuim van uw medewerkers kunt voorkomen. De omstandigheden waaronder het werk plaatsvindt is zeer bepalend voor de inzetbaarheid van uw medewerkers.

  Daarbij kan het gaan om fysieke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van voldoende en goed functionerende apparatuur, werkruimte, licht- en luchttoevoer en goed kantoormeubilair .

  Het kan ook gaan om niet-fysieke omstandigheden die een rol spelen bij het goed functioneren van uw medewerkers of uw team. Zaken als een goede sfeer op het werk, duidelijkheid over de functie- en taakomschrijving, goede werktijd- en verlofregelingen, de werkstructuur en werkoverleg kunnen van cruciaal belang zijn in het functioneren van uw medewerkers . ArboPro heeft de kennis, ervaring en de wettelijk vereiste deskundigheid in huis om voor u te onderzoeken hoe het duurzamer kan.

  Werkvermogensmonitor

  Hoe krijgt een ondernemer grip op werknemers die te vaak verzuimen terwijl de werkgever niet weet wat er aan de hand is? Wat te doen met een werknemer die zich maar niet ziek meldt terwijl de leidinggevende zich zorgen maakt omdat de werknemer te lang “op zijn tenen loopt”. ArboPro biedt een uitkomst door gerichte advisering en een aanpak zonder dat de werknemer in zijn / haar privacy-rechten wordt geschonden. De aanpak is niet enkel gericht op gezondheidsklachten maar beschouwt ook alle andere potentiële verzuimoorzaken zoals een ongezonde levensstijl, problemen op of met het werk, sociale problematiek (familiair, schulden etc.) enzovoort.

  De inzet van de Werkvermogensmonitor (Preventief) is standaard inbegrepen in onze verzuimpakketten, hiervoor berekenen wij geen extra kosten.

  De verzuimapplicatie van ArboPro informeert de leidinggevende automatisch indien de werknemer over de laatste 12 maanden vaker dan 2 keer verzuimt.  Ongeveer een maand na het herstel van de medewerker zal ArboPro in overleg met de leidinggevende de Werkvermogensmonitor inzetten.

  De Werkvermogensmonitor is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee inzicht word gekregen in de productiviteit, inzetbaarheid en gezondheid van de medewerkers.

  De Werkvermogensmonitor bestaat uit een vragenlijst en een aanvullend gesprek bij ArboPro. De vragenlijst is opgebouwd uit de volgende items:

  – Functie
  – Werkomstandigheden
  – Leefstijl
  – Productiviteit
  – Werkvermogen

  De invultijd van de vragenlijst via internet bedraagt ongeveer 10 minuten. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd middels inlogcodes en een login-naam. De analyse van de resultaten vindt plaats in samenwerking met Erasmus universiteit te Rotterdam.

  Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de werknemer gelijk een geautomatiseerde adviesrapportage waarin staat op welke punten de werknemer het werkvermogen kan verbeteren. De werknemer ontvangt hierna een uitnodiging voor een persoonlijk adviesgesprek. ArboPro adviseert de werknemer hoe het werkvermogen te verhogen, (verder) uitvallen te voorkomen en welke vervolgstappen te nemen.

  Ongeveer een half jaar na dit adviesgesprek zal telefonisch een follow-up plaatsvinden.

  Basispakket

  Ook wel te omschrijven als verrichtingenpakket; Buiten een laag abonnement tarief betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk zijn ingezet op basis van verrichtingen. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. In deze verzuimmodule machtigt u ArboPro voor wat betreft de benodigde, uit te voeren acties o.a. in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, en bent u gegarandeerd dat u hierdoor voldoet aan alle gestelde verplichtingen die voortvloeien uit de WVP. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie. (zie het tarieven /diensten overzicht).

  Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.

  Optimaalpakket

  Wanneer u kiest voor deze verzuimmodule, kiest u voor een uitstekend en degelijk abonnement. Uw kosten blijven beheersbaar doordat u een vast bedrag per medewerker per jaar afrekent. In ruil daarvoor ontvangt u perfecte begeleiding in het gehele traject; vanaf de eerste ziekmelding tot en met de werkhervatting. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. Hierbij beschikt u dus over één vast aanspreekpunt en bent u gegarandeerd van het feit dat u dit product afneemt tegen een vaste prijs per medewerker. Alles is “Poortwachter-proof”. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie.

ARBOPRO is uw regionale partner in gezondheid en welzijn van zowel werkgevers als werknemers

Innovatieve oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken onder optimale arbeidsomstandigheden.

De gezondheid van uw werknemers en goede arbeidsomstandigheden zijn voor u als werkgever belangrijke factoren. U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Het terrein van gezondheid en arbeidsomstandigheden is veelomvattend en vraagt om specifieke deskundigheid.

ArboPro is uw partner in het beantwoorden van uw vragen op dit terrein.

Wij benaderen uw vraag vanuit alle invalshoeken en streven naar een gezamenlijke integrale aanpak bij het oplossen van problemen op het gebied van werken en gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de productiviteit, de resultaten en de kwaliteit in uw organisatie ten goede komt.

Kernbegrippen van onze arbodienstverlening zijn: kwaliteit, klantgerichtheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast zijn wij daadkrachtig en praktisch ingesteld. Wij houden ervan u snel te kunnen helpen. Ons team bestaat uit enthousiaste professionals met een breed scala aan competenties en bevoegdheden. Bovendien zijn zij ervaren, betrokken en betrouwbaar.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept