• Direct contact? info@arbopro.nl

Verzuim
abonnementen

We kennen twee abonnementen, het optimaalpakket en het basispakket.

Optimaalpakket

Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn.

Basispakket

Ook wel te omschrijven als verrichtingenpakket; Buiten een laag abonnement tarief betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk zijn ingezet op basis van verrichtingen. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject.

Verzuimbegeleiding

Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een Arbo verpleegkundige (praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben.

Optimaalpakket

Wanneer u kiest voor deze verzuimmodule, kiest u voor een uitstekend en degelijk abonnement. Uw kosten blijven beheersbaar doordat u een vast bedrag per medewerker per jaar afrekent.

In ruil daarvoor ontvangt u perfecte begeleiding in het gehele traject; vanaf de eerste ziekmelding tot en met de werkhervatting. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. Hierbij beschikt u dus over één vast aanspreekpunt en bent u gegarandeerd van het feit dat u dit product afneemt tegen een vaste prijs per medewerker. Alles is “Poortwachter-proof”. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie.

Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.

Basispakket

Ook wel te omschrijven als verrichtingenpakket; Buiten een laag abonnement tarief betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk zijn ingezet op basis van verrichtingen.

Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. In deze verzuimmodule machtigt u ArboPro voor wat betreft de benodigde, uit te voeren acties o.a. in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, en bent u gegarandeerd dat u hierdoor voldoet aan alle gestelde verplichtingen die voortvloeien uit de WVP. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie. (zie het tarieven /diensten overzicht).

Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.

ARBOPRO is uw regionale partner in gezondheid en welzijn van zowel werkgevers als werknemers

Werkgevers informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing.

Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Buiten de core-business verzuimbegeleiding is ArboPro tevens uw partner in overige arbo-gerelateerde vraagstukken. Mede is samenwerking met diverse discipline’s zoals veiligheidskundige, arbeidshygieniste en arbeids & organisatie deskundige bieden wij u professionele ondersteuning.

Projecten ArboPro
Projecten

Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn.

Keuringen ArboPro
Keuringen

Onderstaande keuringen kunnen wij uitvoeren:
Rijbewijskeuring B/C/D/E, longfunctiekeuring, kraanmachinistenkeuring, audiometrie, asbestkeuring en ademluchtmaskerkeuring.

verzuimbegeleidingen ArboPro
Verzuimbegeleidingen

Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een arboverpleegkundige ( praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben.

Werknemers informatie

Een conflict kan de oorzaak zijn van ziekte en zo leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

verzuimaanpak
Verzuimaanpak

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Specialisten ArboPro
Specialisten

Binnen ArboPro kennen we verschillende specialisten om verzuim te voorkomen, of de terugkeer naar het werk te realiseren. Zoals de bedrijfsarts en de Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts. Tijdens het spreekuur kom je op gesprek bij de bedrijfsarts of POB.

Spreekuur ArboPro
Spreekuur

De spreekuren van de bedrijfsarts en POB staan in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat over je arbeidsomstandigheden, je belastbaarheid, het tempo van je herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept