• Direct contact? info@arbopro.nl

Interventies

 • AD-Solutions

  Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek dat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer in kaart brengt. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd als tijdens arbeidsongeschiktheid niet zeker is of de werknemer het eigen werk weer volledig zal kunnen hervatten.

  Voor een Arbeidsdeskundig Onderzoek zijn nodig: Een Functie Mogelijkheden Lijst / Inzetbaarheidsprofiel en een Functieprofiel of -beschrijving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerde arbeidsdeskundige.

 • Fysio Stofberg, Fysiotherapie Jetten

  Tijdens deze individuele interventie wordt er onder andere gekeken of er een mogelijk verband bestaat tussen aan de ene kant de klachten bij medewerker en aan de andere kant de werkplek, werkhouding en werkzaamheden. Passend bij de klacht(en) en werkzaamheden krijgt de medewerker een persoonlijk advies over hoe zijn of haar klachten kunnen worden verminderd. De medewerker wordt bewust gemaakt van zijn eigen houding tijdens het werken. Afhankelijk van de situatie zal er een op maat offerte worden opgesteld.

 • Vitaliteitsgroep

  Wanneer een medewerker uitvalt met burn-out klachten is het van belang om de medewerker zo snel als mogelijk weer volledig duurzaam hersteld te krijgen. In het burn-out all-in pakket wordt alles ingezet wat nodig is en is de werknemer doorgaans na 90 dagen weer volledig aan het werk. Er wordt multidisciplinair gewerkt met een hoge intensiteit.

  De specialisten stoppen pas met de begeleiding als iemand weer 100% is hersteld. De begeleiding bestaat uit meerdere sessies, 1 tot 3x per week, testen, huiswerk en communicatieoefeningen.

 • PHI, Rechargelab, Rughuis

  Indien er sprake is van een combinatie van klachten, of klachten het gevolg zijn van een combinatie van factoren, kan er een multidisciplinair traject ingezet worden. Hierbij worden verscheidene oplossingsgerichte interventies ingezet. Voordat een multidisciplinair traject gestart wordt, zal er altijd eerst een intake plaatsvinden waar een behandelplan uit komt. Naar aanleiding van dit behandelplan zal er een vervolgofferte opgesteld worden.

  In de intake zal er eerst onderzoek plaatsvinden, de fysiotherapeut en psycholoog onderzoeken de cliënt uitgebreid op fysiek en mentaal gebied. Het onderzoek wordt ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. In het onderzoek worden niet alleen lichamelijke oorzaken van het (dreigende) verzuim onderzocht, maar ook andere factoren (gedragsmatig, werk, privé) die mogelijk van invloed zijn op de klachten. Na het onderzoek brengt de professional een advies uit aan cliënt en opdrachtgever over het best passende programma.

 • Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

  Vrijwel elk geschil heeft een uitkomst die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. De mediator neemt geen standpunt in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen om hun eigen oplossing te vinden.

 • Een psycholoog kan ingezet worden voor werknemers met psychische klachten of zorgen over hun mentale fitheid. De psycholoog kan een diagnose stellen en begeleidt de cliënt vervolgens bij het herstel van functioneren.

  Er zal hierbij eerst een intake plaatsvinden en vervolgens zal er een advies uitgebracht worden voor het aantal vervolggesprekken. Voor dit vervolgtraject zal er een nieuwe offerte opgesteld worden.

 • ADELANTE

  Met een neuropsychologisch onderzoek worden psychologische verschijnselen en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond onderzocht, bijvoorbeeld als er klachten zijn op het gebied van: het cognitief functioneren of gedrag en emoties. Dit geeft inzicht in de belastbaarheid.

 • Fysio Stofberg, Fysio Jetten

  Rug trajecten zijn specifiek voor de volgende medewerkers:

  • Medewerkers met eenvoudige tot complexe chronische rug -, nek – en schouderklachten.
  • Vaak hebben deze medewerkers ook allerlei bijkomende klachten. Medewerkers kunnen verschijnselen hebben die wijzen op een sluimerende depressie of burn-out klachten. Het vertrouwen in hun lichaam is weg.
  • Medewerkers hebben al een trits aan behandelingen achter de rug. Reguliere medische zorg van fysiotherapie tot spuiten en operaties door een orthopedisch chirurg. In complementaire (alternatieve) zorg van alles en nog wat gedaan. Alles zonder een blijvend resultaat.
  • Onze leverancier is een specialist in het oplossen en begeleiden van kandidaten met de meest ingewikkelde complexe, chronische of altijd terugkerende rug-, nek – en / of schouderklachten.
 • Health2Work

  Een uitgebreid werkplekonderzoek is een inventarisatie en observatie van de werkomgeving, werkplek en werkhouding. Niet alleen worden alle risico’s in kaart gebracht, maar ook wordt de werkplek optimaal afgestemd op de medewerker. Na afloop van het werkplekonderzoek ontvangt zowel de werkgever als de werknemer een rapportage met aanbevelingen en praktische adviezen om de fysieke belasting te verlagen en daarmee de werksituatie te optimaliseren. Bij een werkplekcheck worden de zithouding en werkplekinstellingen op een zo optimaal mogelijke manier ingesteld. Daarbij worden tips gegeven over werktechnieken. Een werkplekcheck is vooral geschikt voor kantoorwerk. Zowel het uitgebreide werkplekonderzoek als de werkplekcheck kan individueel (preventief en werknemers met klachten) en ook per afdeling.

 • Baanpro

  Wanneer een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en het niet zeker is of hij binnen afzienbare tijd kan hervatten in het eigen werk, wordt er bekeken wat de opties zijn in het tweede spoor (bij een andere werkgever).Bij een re-integratietraject in Spoor 2 wordt de werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan.

 • Anita Pansters training & coaching

  Anita Pansters Training & Coaching is er voor ambitieuze professionals in uitdagende banen die het beste uit zichzelf willen halen. Ik help jou dat de energie weer gaat stromen en dat je weer (werk)plezier gaat ervaren. Dan pas kun je weer gaan presteren en successen behalen.

ARBOPRO is uw regionale partner in gezondheid en welzijn van zowel werkgevers als werknemers

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept