• Direct contact? info@arbopro.nl

BaanPro

Ieder re-integratietraject heeft een terugkeer binnen het bedrijf als uitgangspunt. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, soms is dat onhaalbaar. Als duidelijk is dat een medewerker niet kan terugkeren binnen de organisatie, is het tijd voor Spoor 2: herplaatsing buiten het eigen bedrijf.

Het re-integratieproces wordt gestuurd door de Wet verbetering poortwachter (WvP) en brengt de nodige verplichtingen met zich mee. Verplichtingen die hoge eisen stellen aan zowel werkgever als werknemer. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke financiële risico’s op korte en lange termijn. Alle reden voor een zorgvuldig re-integratieproces, maar dat kost mensen en middelen. Past dat binnen uw dagelijkse bedrijfsvoering als werkgever? Heeft u daarvoor voldoende tijd, mensen en middelen in huis?

In Spoor 2 heeft de werknemer recht op actieve begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe, passende baan. Dat is geen eenvoudige opgave, maar eist aanzienlijke inspanningen van werknemer én werkgever. BaanPro kan u daarbij ontzorgen, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Spoor 2 duurt meestal een jaar. Als de werknemer dan nog geen nieuwe werkplek heeft gevonden, volgt een toetsing door het UWV (WIA keuring). Daarin wordt gekeken of u als werkgever voldoende gedaan heeft om de medewerker te herplaatsen. Als dat niet het geval is volgt een loonsanctie. U bent dan verplicht om de werknemer nog maximaal één jaar door te betalen. Alle reden dus voor een zorgvuldig proces. Met BaanPro neemt u geen onnodig risico

verzuimabonnementen
Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept