• Direct contact? info@arbopro.nl

Over ARBOPRO

De gezondheid van uw werknemers en goede arbeidsomstandigheden zijn voor u als werkgever belangrijke factoren. U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken…

Over BaanPro

Ieder re-integratietraject heeft een terugkeer binnen het bedrijf als uitgangspunt. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, soms is dat onhaalbaar. Als duidelijk is dat een medewerker…

Keuringen

Wij voeren zowel keuringen uit voor het de categorieën C,D,E en 75+, hiervoor kunt u gewoon een ‘rijbewijskeuring‘ boeken. Wilt u een taxikeuring boeken kies dan ‘taxikeuring‘. Tevens voert ArboPro ook Periodiek Medische Onderzoeken (PMO) uit.

Totaaloplossingen voor

bedrijfszorg, preventie, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en (medische) interventies

Ontdek hoe u de vitaliteit van uw werknemers kunt verbeteren!

Vitale en gemotiveerde medewerkers vormen de basis voor een gezonde organisatie. Wij denken graag met u mee over de vraag hoe u gezondheidsklachten en daarmee verzuim van uw medewerkers kunt voorkomen. De omstandigheden waaronder het werk plaatsvindt is zeer bepalend voor de inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarbij kan het gaan om fysieke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van voldoende en goed functionerende apparatuur, werkruimte, licht- en luchttoevoer en goed kantoormeubilair.

ARBOPRO is uw regionale partner in gezondheid en welzijn van zowel werkgevers als werknemers

Innovatieve oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Totaaloplossing voor uw bedrijfszorg

De gezondheid van uw werknemers en goede arbeidsomstandigheden zijn voor u als werkgever belangrijke factoren. U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Het terrein van gezondheid en arbeidsomstandigheden is veelomvattend en vraagt om specifieke deskundigheid.

ArboPro is uw partner in het beantwoorden van uw vragen op dit terrein. Wij benaderen uw vraag vanuit alle invalshoeken en streven naar een gezamenlijke integrale aanpak bij het oplossen van problemen op het gebied van werken en gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de productiviteit, de resultaten en de kwaliteit in uw organisatie ten goede komt.

Verzuim abonnementen

Optimaalpakket

Wanneer u kiest voor de verzuimmodule “Optimaal” kiest u voor een uitstekend en degelijk abonnement. Uw kosten blijven beheersbaar doordat u een vast bedrag per medewerker, per jaar, afrekent.

Basispakket

Ook wel te omschrijven als verrichtings-pakket. Buiten een laag abonnementsbedrag betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk worden ingezet. Onze deskundigecasemanager ondersteunt u in het gehele verzuimtraject. In deze verzuimmodule is ook de Wet Verbetering Poortwachter leading.

Werkgevers informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing.

Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Buiten de core-business verzuimbegeleiding is ArboPro tevens uw partner in overige arbo-gerelateerde vraagstukken. Mede is samenwerking met diverse discipline’s zoals veiligheidskundige, arbeidshygieniste en arbeids & organisatie deskundige bieden wij u professionele ondersteuning.

Projecten ArboPro
Projecten

Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn.

Keuringen ArboPro
Preventie

Wij denken graag met u mee over de vraag hoe u gezondheidsklachten en daarmee verzuim van uw medewerkers kunt voorkomen. De omstandigheden waaronder het werk plaatsvindt is zeer bepalend voor de inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleidingen ArboPro
Verzuimbegeleidingen

Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een arboverpleegkundige ( praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben.

Werknemers informatie

Een conflict kan de oorzaak zijn van ziekte en zo leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

verzuimaanpak
Verzuimaanpak

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Specialisten ArboPro
Specialisten

Binnen ArboPro kennen we verschillende specialisten om verzuim te voorkomen, of de terugkeer naar het werk te realiseren. Zoals de bedrijfsarts en de Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts. Tijdens het spreekuur kom je op gesprek bij de bedrijfsarts of POB.

Spreekuur ArboPro
Spreekuur

De spreekuren van de bedrijfsarts en POB staan in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat over je arbeidsomstandigheden, je belastbaarheid, het tempo van je herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

over arbopro

Over ArboPro

U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken onder optimale arbeidsomstandigheden.

De gezondheid van uw werknemers en goede arbeidsomstandigheden zijn voor u als werkgever belangrijke factoren. U ziet het liefst gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers die kunnen werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Het terrein van gezondheid en arbeidsomstandigheden is veelomvattend en vraagt om specifieke deskundigheid.

ArboPro is uw partner in het beantwoorden van uw vragen op dit terrein.

Wij benaderen uw vraag vanuit alle invalshoeken en streven naar een gezamenlijke integrale aanpak bij het oplossen van problemen op het gebied van werken en gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de productiviteit, de resultaten en de kwaliteit in uw organisatie ten goede komt.

Kernbegrippen van onze arbodienstverlening zijn: kwaliteit, klantgerichtheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast zijn wij daadkrachtig en praktisch ingesteld. Wij houden ervan u snel te kunnen helpen. Ons team bestaat uit enthousiaste professionals met een breed scala aan competenties en bevoegdheden. Bovendien zijn zij ervaren, betrokken en betrouwbaar.

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept