• Direct contact? info@arbopro.nl

Wat te doen
bij klachten

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over de dienstverlening, dan kun je een klacht indienen.

Klik hieronder op het logo van erisietsmisgegaan.nl om je klacht in te dienen.

Doelstelling

Het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten.

Wat is een klacht

Een klacht is een uiting van ongenoegen over een gedraging (of nalating daarvan) van een medewerker van ArboPro dan wel van derden die in opdracht van ArboPro werkzaamheden ten behoeve van cliënten van ArboPro hebben verricht.

Klacht indienen

Het is vaak de snelste oplossing om uw ongenoegen direct te bespreken met de betreffende persoon. U mag uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening en/of bejegening kunt u uw onvrede direct bespreken met degene over wie u een klacht hebt.

Wij beschouwen klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat we u nog beter kunnen adviseren.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept