• Direct contact? info@arbopro.nl

Periodiek
Medisch

Onderzoek

Klik hieronder op de knop ‘online agenda’ om een PMO te boeken.

Periodiek Medische Onderzoek

Conform artikel 18 (Arbowet) is elke werkgever verplicht om werknemers een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) aan te bieden. Een PMO is er op gericht om gezondheidsrisico’s die arbeid met zich mee brengen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 • PMO zijn te boeken via onze online agenda op deze pagina. In de agenda kunt u precies zien op welke momenten wij PMO uitvoeren.

  Wenst u een PMO te reserveren voor een groep van minimaal 10 personen kunt u contact opnemen met info@arbopro.nl

 • Binnen onze standaard PMO voeren wij onderstaande verrichtingen uit:

  • Werknemers ontvangen digitaal een uitvoerige vragenlijst. Deze vragenlijst zal als leidraad gelden bij de uitvoer van het PMO. Deze vragenlijst kan de medewerker reeds thuis voorbereiden. De keuringsassistente zal deze vragenlijst samen met de medewerker bespreken, en waar mogelijk advies uitbrengen
  • BMI: Middels lengtemeting/gewicht/leeftijd zal het BMI gehalte worden bepaald.
  • Aan de hand van een Landolt visuskaart (incl. lichtbak) zal een oogonderzoek worden uitgevoerd.
  • Er zal een bloeddrukmeting worden uitgevoerd. Deze meting zal worden uitgevoerd middels een Omro intelli sence meter.
  • Longcapaciteit/inhoud zal middels een spirometer worden opgemeten.
  • Audiometrie meting: Deze gehoormeting voeren wij uit met behulp van een digitale audiometriemeter (computergestuurd). Om invloed van nevengeluiden uit te sluiten beschikt ArboPro over een professionele geluidsdichte audiometrie cabine.
  • Middels een vingerprik zal zowel glucose als cholesterol worden opgemeten
  • Aan de hand van een saturatiemeter zal het zuurstofgehalte in het bloed worden gemeten.
  • Nabespreking /Advies resultaten
  • Vragenlijst welke u vooraf bij het reserveren ontvangt per e-mail.

  • Identiteitsbewijs.

  • Draagt u een bril? Neem deze dan mee. De bedrijfsarts/ondersteuner kan uw ogen dan zowel met als zonder bril meten. Lenzen hoeft u niet uit te doen voor de meting. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem deze dan ook mee.

  • Gebruikt u medicijnen? Neem deze of uw medicatieoverzicht dan mee.

 • Voordat u verder gaat met het plannen van een afspraak, dient u akkoord te gaan met het feit dat wij persoonsgegevens verwerken. De Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) bepaalt dat ArboPro verwerker is van persoonsgegevens. ArboPro verzamelt namelijk (medische) persoonsgegevens en legt deze vast. ArboPro is al jaren verwerker van persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zag daar op toe. Met de nieuwe EU AVG komt daar een nieuwe verplichting bij: wij moeten vragen om toestemming. Om die toestemming te geven, moet u uw rechten kennen. Deze staan beschreven in het privacyreglement van ArboPro. U ziet daarin dat ArboPro zich houdt aan haar wettelijke verplichtingen en er alles aan doet om persoonsgegevens veilig te bewaren. Tijdens het boeken van een PMO verzoeken wij u om toestemming tot het registeren / verwerken van de door u ingevoerde persoonsgegevens.

 • U kunt uw afspraak tot uiterlijk 48 uur voor het PMO annuleren. Mocht u binnen deze 48 uur toch nog het PMO willen annuleren kan ArboPro hiervoor kosten in rekening brengen.

  De kosten voor het annuleren van een afspraak bedragen €99,50

ARBOPRO is uw regionale partner in gezondheid en welzijn van zowel werkgevers als werknemers

Verzuim abonnementen

Optimaalpakket

Wanneer u kiest voor de verzuimmodule “Optimaal” kiest u voor een uitstekend en degelijk abonnement. Uw kosten blijven beheersbaar doordat u een vast bedrag per medewerker, per jaar, afrekent.

Basispakket

Ook wel te omschrijven als verrichtings-pakket. Buiten een laag abonnementsbedrag betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk worden ingezet. Onze deskundigecasemanager ondersteunt u in het gehele verzuimtraject. In deze verzuimmodule is ook de Wet Verbetering Poortwachter leading.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept